Členské schůze

Členská schůze per rollam 24. - 30. 5. 2021

Program:

 1. Zpráva o činnosti za rok 2020
 2. Zpráva o hospodaření za rok 2020
 3. Návrh rozpočtu na rok 2021

Schůze se dle § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb. konala korespondenčně. Hlasovalo 23 členů z 30, všechny body byly schváleny (výsledky hlasování).


Členská schůze 16. 1. 2020

Program:

 1. Zpráva o hospodaření za rok 2018
 2. Zpráva o činnosti za období 09/2018 - 12/2019
 3. Zpráva o hospodaření za rok 2019
 4. Návrh rozpočtu na rok 2020
 5. Volba člena výboru (místo V. Čechové)

Schůze se zúčastnilo 18 členů z 32, dokumenty byly schváleny, členem výboru se stala M. Kyptová (prezenční listina, zápis).


Členská schůze 17. 1. 2019

Program:

 1. Volba výboru klubu
 2. Úprava předplatného
 3. Různé

Schůze se zúčastnilo 26 členů z 35, prezenční listina, zápis.


Členská schůze 6. 9. 2018

Program:

 1. Zpráva o hospodaření za rok 2017
 2. Zpráva o činnosti za období 09/2017 - 08/2018
 3. Zvýšení příspěvků s možností předplatného
 4. Návrh rozpočtu na rok 2019
 5. Různé

Schůze se zúčastnilo 19 členů z 37, prezenční listina, zápis.


Členská schůze 21. 9. 2017

Program:

 1. Zpráva výboru o činnosti a o hospodaření za rok 2016
 2. Rozpočet klubu na rok 2018
 3. Evidence klubu ve Spolkovém rejstříku
 4. Různé

Schůze se zúčastnilo 18 členů z 39, prezenční listina, zápis.


Členská schůze 15. 9. 2016

Program:

 1. Schvalování nových stanov klubu
 2. Zpráva výboru o činnosti a o hospodaření za rok 2015
 3. Rozpočet klubu na rok 2016/2017 a výše členských příspěvků
 4. Program a rozpočet VC ČB 2017
 5. Různé:

Schůze se zúčastnilo 22 členů. Program a body 1. - 4. byly schváleny, na konferenci delegátů bude za náš klub hlasovat výbor (zápis).


Členská schůze 20. 11. 2014

Na členské schůzi 20. 11. 2014 byl zvolen výbor klubu ve složení J. Täuber - předseda, V. Čechová, M. Humpál, V. Kypta a P. Pulkrab a revizorka M. Kyptová.