Členské schůze

Schůze výboru 8. 2. 2019 (zápis)


Členská schůze 17. 1. 2019

Program:

 1. Volba výboru klubu
 2. Úprava předplatného
 3. Různé

Schůze se zúčastnilo 26 členů z 35, prezenční listina, zápis.


Schůze výboru 09/2018 - 12/2018 (zápis)


Členská schůze 6. 9. 2018

Program:

 1. Zpráva o hospodaření za rok 2017
 2. Zpráva o činnosti za období 09/2017 - 08/2018
 3. Zvýšení příspěvků s možností předplatného
 4. Návrh rozpočtu na rok 2019
 5. Různé

Schůze se zúčastnilo 19 členů z 37, prezenční listina, zápis.


Schůze výboru 07/2017 - 08/2018 (zápis)


Členská schůze 21. 9. 2017

Program:

 1. Zpráva výboru o činnosti a o hospodaření za rok 2016
 2. Rozpočet klubu na rok 2018
 3. Evidence klubu ve Spolkovém rejstříku
 4. Různé

Schůze se zúčastnilo 18 členů z 39, prezenční listina, zápis.


Schůze výboru 10/2016 - 06/2017 (zápis)


Členská schůze 15. 9. 2016

Program:

 1. Schvalování nových stanov klubu
 2. Zpráva výboru o činnosti a o hospodaření za rok 2015
 3. Rozpočet klubu na rok 2016/2017 a výše členských příspěvků
 4. Program a rozpočet VC ČB 2017
 5. Různé:

Schůze se zúčastnilo 22 členů. Program a body 1. - 4. byly schváleny, na konferenci delegátů bude za náš klub hlasovat výbor (zápis).

Poté proběhla schůze výboru klubu (zápis).


Členská schůze 20. 11. 2014

Na členské schůzi 20. 11. 2014 byl zvolen výbor klubu ve složení J. Täuber - předseda, V. Čechová, M. Humpál, V. Kypta a P. Pulkrab a revizorka M. Kyptová.