Metody výpočtu klubových žebříčků

Běžný žebříček

Běžný žebříček je založen na klasifikačních bodech (KB) a je vlastně průměrem získaných KB za posledních 12 klubových soutěží. Za každou soutěž obdrží každý účastník určitý počet KB, stanovených Klasifikačním řádem ČBS. Pochopitelně každý, kdo se nezúčastnil této soutěže, obdrží 0 KB. Hodnocení každého hráče je pak vypočteno následovně:

  1. z posledních 12 turnajů se každému "škrtnou" tři výsledky s nejnižším ziskem KB (třeba i se ziskem 0 za neúčast) a jeden výsledek s nejvyšším ziskem KB.
  2. Ze zbylých osmi je pak vypočtem aritmetický průměr, který určuje hodnocení hráče.
  3. Do výsledného pořadí jsou pak zařazeni všichni hráči, kteří odehráli z posledních 12 soutěží alespoň 2.

Dlouhodobý žebříček

Protože anketa v únoru 2009 ukázala, že některé členy by zajímal i dlouhodobější žebříček než za posledních 12 turnajů, vznikl i žebříček dlouhodobý, který je vždy vyhodnocen za posledních 12 měsíců.

Body za každý turnaj jsou soutěžícím přiděleny vlastně podobně jakoby se topoval zápisový lístek, tedy za každého hráče, kterého soutěžící v celkových výsledcích turnaje porazí, získá 1 bod, za každého hráče, se kterým se dělí o celkové umístění, pak získá půl bodu. Výsledné hodnocení je pak průměrným ziskem soutěžícího na jeden turnaj. Nic se neškrtá a do pořadí jsou zařazeni jen hráči, kteří hráli za posledních 12 měsíců alespoň 10 hodnocených turnajů.