Propozice klubových přeborů

1. Všeobecná ustanovení

 1. Přebor klubu je TOPově hodnocená soutěž.
 2. Soutěž je otevřená pro všechny páry.
 3. Soutěž organizuje a řídí pořadatel pověřený výborem klubu.
 4. Soutěž se řídí Mezinárodními pravidly soutěžního bridže (MP97), soutěžním řádem ČBS (SŘ ) a těmito propozicemi.

2. Organizace soutěže

 1. Přebor je organizován jako tříkolává párová soutěž v kategorii OPEN nebo MIX.
 2. Do konečného pořadí budou zařazeny pouze páry splňující podmínky kategorie, které odehrály alespoň dvě kola.
 3. Výsledek každého kola bude korigován tak, aby odpovídal stejnému počtu rozdání pro každé kolo.
 4. Konečný výsledek bude vypočten jako průměr výsledků ze dvou lepších kol.

3. Partnerství

 1. Pár hraje soutěž v nezměněném složení.
 2. V jednom ze tří kol může v páru nastoupit náhradník. U MIX páru může být náhradníkem pouze muž.
 3. Pokud pár odehraje jen dvě kola a z toho jedno s náhradníkem, bude považován za dva různé páry.
 4. Pokud je náhradníkem hráč z jiného stabilního páru, mohou se hráči dohodnout, za který stabilní pár budou zařazeni. Jinak budou považováni za pár lépe umístěného hráče podle průběžného pořadí.
 5. Pokud oba hráči stabilního páru hrají s náhradníky, nebude jim započten žádný výsledek.

4. Soutěžní a technická ustanovení

 1. Oficiální výsledky každého kola budou uveřejněny (i s dokumentací) na Internetu a lhůta pro odvolání a reklamace končí vždy začátkem následujícího kola soutěže, nebo 14 dní po skončení posledního kola soutěže.

5. Platnost propozic

 1. Propozice schválil soutěžní referent BK Máj České Budějovice dne 28. 2. 2006 a tímto dnem začíná jejich platnost.
 2. Bod 3 propozic byl výborem klubu dne 28. 3. 2017 rozšířen o poslední dva podbody.