Výsledky 5. turnaje Skupinovky Podzim 2018

9. kolo Výsledek IMP
Kyptová - Humpál Špak - Kypta 7,39 : 12,61 -8
Albrechtová - Píšová Píša - Pulkrab j. 5,78 : 14,22 -14
Täuberová - Uvíra Maňák - Täuber 0,00 : 20,00 -52

Plosová - Adamová 8,62 : 11,38 -4
Slabá - Dočekalová Pokorný - Pulkrab s. 6,82 : 13,18 -10
Čermáková - Augustovič Čechová - Pexa 10,71 : 9,29 2
Prášilová - Prášil Beran - Jelínek 9,29 : 10,71 -2
Kolářová - Špatná 8,62 : 11,38 -4
10. kolo Výsledek IMP
Kyptová - Humpál Píša - Pulkrab j. 12,01 : 7,99 6
Maňák - Täuber Špak - Kypta 19,34 : 0,66 45
Täuberová - Uvíra Albrechtová - Píšová 13,45 : 6,55 11

Beran - Jelínek 9,64 : 10,36 -1
Slabá - Dočekalová Čechová - Pexa 12,31 : 7,69 7
Čermáková - Augustovič Pokorný - Pulkrab s. 11,38 : 8,62 4
Prášilová - Prášil Plosová - Adamová 15,99 : 4,01 22
Kolářová - Špatná 9,64 : 10,36 -1

Rozdání Rozdání

Lístky Zápisové lístky 9. kola

Lístky Zápisové lístky 10. kola

Lístky Externí zápisové lístky